Aanbrengen koeling in kamers Hotel Gieling

Opdrachtgever

Hotel Gieling

Omvang

Bruto oppervlakte: 1.000 m²

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige installaties

Installatiekosten

Werktuigkundige installaties: EUR 160.000,--

Opleverdatum

Nog te bepalen

Aanbrengen koeling in kamers Hotel Gieling

Advieswerkzaamheden bestaande uit een onderzoek naar de mogelijkheden van het aanbrengen van koeling in alle hotelkamers van Hotel Gieling.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op