Aanbrengen koeling Rijn IJssel College Velperweg Arnhem


Opdrachtgever

Rijn IJssel College

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 1.425 m²

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige en elektrotechnische installaties.

Bijzonderheden

Extra aandacht is besteed aan het beperken van de geluidsoverlast naar de naastliggende woningen.

Installatiekosten

Werktuigkundige en elektrorechnische installaties: EUR 93.000,--

Opleverdatum

Medio 2016

Aanbrengen koeling Rijn IJssel College Velperweg Arnhem

Onderzoek naar de mogelijkheden om koeling toe te voegen aan de bestaande luchtbehandelingsinstallatie ten behoeve van de theorie/ict vleugel van het Rijn IJssel College, locatie Velperweg 39 te Arnhem.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op