Post Featured Image

Bij Willems timmeren we aan de weg

'Bij Willems timmeren we aan de weg'

Willems technisch adviesbureau timmert aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. Zo zijn er recentelijk een nieuwe reclamezuil en een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Maar ook op het gebied van de dienstverlening zetten we ‘hernieuwde’ stappen.

Veel bedrijven kennen ons als ontwerper van maatwerk, dat resulteert in goede contractstukken. Vanaf een eerste idee en een totaalontwerp tot en met uitvoeringsbegeleiding en oplevering zijn wij graag actief betrokken bij uw projecten. En ook daarna - tijdens de exploitatiefase – zetten wij onze kennis en kunde steeds vaker in.

Technisch advies is de basis van onze dienstverlening. Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in vakgebieden, die ook als aparte disciplines kunnen worden gezien. Vanuit deze ‘specialisaties’ zoeken we voortdurend naar de toegevoegde waarde waarmee we voor u onderscheidend zijn.

Een ‘nieuwe’ discipline is ‘Willems Contractmanagement’. Deze vervangt Willems Gebouwbeheer, zoals ook in de column te lezen valt. Dit is een belangrijk specialisme tijdens de levensduur van een gebouw. We zijn er trots op. Wij nemen u als adviseur de zorg voor alle installaties uit handen! 
Onze dienstverlening bestaat nu uit de volgende disciplines:

  • Projecten
  • Contractmanagement
  • Energie
  • Duurzaamheid & Innovatie
  • Comfort
  • Veiligheid

Projecten

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, bij complete bouwprojecten worden wij graag vroegtijdig ingeschakeld. Dat maakt een integrale aanpak mogelijk. We zien het als een uitdaging om binnen gestelde kaders met het installatieconcept een optimaal binnencomfort, veiligheidsniveau en functionaliteit te realiseren.

Contractmanagement

Gebouwen worden steeds vaker uitgerust met meer en complexere installaties. Voor steeds meer bedrijven vullen wij op onderdelen - waar het nodig of gewenst is - het gemis aan kennis in. Als een maatpak, zowel in de contractvorming als in de aansturing van de uitvoering. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd van goed gebouwbeheer en houdt hij grip op het contract.


Energie


Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik van veel technische installaties in de praktijk gemiddeld 25 procent te hoog ligt. De oorzaak moet worden gezocht in verkeerd geregelde installaties, gedrag van de gebruiker of bouwkundige aspecten. Wij zijn gecertificeerd om een energielabel op te stellen en met ons Energie Maatwerk Advies leggen wij de vinger op de zere plek en komen we met een oplossing. Of liever gezegd, verbeteracties.

Duurzaamheid & Innovatie


We horen de begrippen regelmatig voorbij komen: duurzaamheid en innovatie. Bij Willems brengen we ze daadwerkelijk in de praktijk. Bijvoorbeeld voor het ontwerpen van wko-installaties en we weten bestaande gebouwen te verduurzamen. We voeren voor opdrachtgevers haalbaarheidsstudies uit, waarna we komen met duurzame en innovatieve oplossingen en adviezen.


Comfort


Mensen die zich prettig voelen op de werkvloer presteren beter. Verschillende installaties hebben direct invloed op het comfort, zoals goede luchtkwaliteit, juiste behaaglijkheid en voldoende verlichting. Wij merken dat steeds meer bedrijven en instellingen dit aspect onderkennen en regelmatig mogen wij de situatie ter plaatse doorlichten om vervolgens verbetermaatregelen te presenteren.


Veiligheid

Voorkomen is beter dan genezen! Niemand zit bijvoorbeeld te wachten op brand of ongewenste figuren in je gebouw. Dit soort zaken wil je voorkomen en vooraf detecteren. Dit kan automatisch met installaties die gewenst, of soms zelfs verplicht zijn.
Iedereen verdient een veilig thuis, in alle opzichten! Wij kunnen meedenken en adviseren in de gewenste functionaliteit en daarbij gewenste of noodzakelijke installaties.