Comfort

Medewerkers die zich prettig voelen op de werkvloer presteren beter. Verschillende installaties hebben direct invloed op het comfort, zoals goede luchtkwaliteit, geventileerde ruimtes en voldoende verlichting. Veel werkgevers onderkennen dit. Willems technisch adviesbureau mag regelmatig de situatie ter plaatse doorlichten. Bijvoorbeeld met een klimaatonderzoek en het in kaart brengen en implementeren van verbetermaatregelen, aangevuld met bijbehorende kostenraming.