De Boomgaard Massenweg 108a te Rheden


Opdrachtgever

ATTENT Zorg en Behandeling

Omvang

Bruto vloeroppervlakte 4.060 m²

Bijzonderheden

Warmteafgifte door middel van betonkernactivering. De installaties zijn voorbereid op duurzaam warmte-/koude-opslagsysteem.

De Boomgaard Massenweg 108a te Rheden

Uitvoeren van de opstartwerkzaamheden zoals het opstellen van een onderhoudsbestek, contractvorming en het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Gevolgd door jaarlijkse werkzaamheden waaronder het actualiseren van onderhoudsplannen, aansturen van planmatig en niet planmatig onderhoud en monitoring van het functioneren van de in installaties.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op