Doen installaties wat ze moeten doen?

Doen installaties wat ze moeten doen?

Grip op de kosten met Willems Gebouwbeheer

Willems technisch adviesbureau heeft sinds enige jaren een nevenactiviteit in de vorm van Willems gebouwbeheer, dat op contractbasis alle zorg voor het duurzaam technisch beheer en onderhoud van met name de installaties in een gebouw uit handen neemt. Willems gebouwbeheer is door de gemeente Duiven ingeschakeld voor zowel het Huis van Droo als sporthal Triominos.

Willems gebouwbeheer is opgezet vanuit de visie dat er na de oplevering van een gebouw nog zo veel méér te doen is. Juist dan is het zaak ervoor te zorgen dat installaties datgene doen waarvoor ze zijn gemaakt. Anders kunnen de onderhouds- en energiekosten ongemerkt enorm uit de pan lopen en wordt het maximale rendement niet gehaald. Dat is zonde van de investeringen die zijn gedaan.

Het Huis van Droo is een multifunctioneel wijkgebouw met een groot aantal gebruikers die bijvoorbeeld allemaal andere eisen aan het binnenklimaat stellen (bij de fysiotherapeut moet het warmer zijn dan in de sportzaal). Willems technisch adviesbureau heeft alle installaties in het gebouw ontworpen en daarbij onder andere koude-warmteopslag, zonnecollectoren en een vraaggestuurde klimaatinstallatie toegepast.

Jeroen Willems is uiteraard blij dat Willems gebouwbeheer nu opnieuw is ingeschakeld door de gemeente Duiven: “We kunnen nu precies monitoren of de installaties ook inderdaad doen wat wij bedacht hebben.” Willems heeft eerst een plan opgesteld voor het jaarlijkse onderhoud en het meerjarenonderhoud. Op basis daarvan is een bestek geschreven om een onderhoudspartij te kunnen contracteren.

Een groot voordeel is dat Willems op afstand – via de computer – kan meekijken wat er gebeurt in het Huis van Droo en de sporthal. “We kunnen bijvoorbeeld de energiemeters uitlezen, zodat we trends en storingen tijdig signaleren. Als in een bepaalde ruimte ’s nachts veel energie wordt gebruikt, kun je kijken of de verlichting of de ventilatie niet is uitgegaan”, legt Jeroen Willems uit.

Het analyseren van storingen is ook van belang voor het meerjarenonderhoudsplan. Herhaalde storingen in een bepaalde installatie kunnen betekenen dat preventief onderhoud moet plaatsvinden of dat er eerder dan verwacht tot vervanging moet worden overgegaan. “Door deze wijze van beheer heb je grip op je kosten. Als eigenaar van een gebouw weet je wat je kwijt bent en wat eraan zit te komen”, vat Jeroen Willems de voordelen samen.

Meer informatie over Willems gebouwbeheer staat op www.willemsgebouwbeheer.nl.