Post Featured Image

Duurzaamheid & innovatie

Duurzaamheid & innovatie

‘Wij delen graag duurzame 
kennis met de omgeving’

Willems technisch adviesbureau is als bedrijf niet naar binnen gekeerd, maar vertegenwoordigd in diverse initiatieven. Zo is Jeroen Willems bijvoorbeeld al enkele jaren bestuurslid van Duurzaam Expertise Centrum (DEC) Liemers. Een initiatief dat de duurzaamheid van deze regio wil bevorderen.

Nu DEC Liemers een rol heeft gekregen in het nieuwe samenwerkingsverband Groene Allianties de Liemers, is Jeroen Willems ook daar actief. Dit keer als themamanager Energie. “Ik vind dat we met z’n allen iets aan duurzaamheid moeten doen. Dat we dat containerbegrip concreet moeten maken. Het streven om van de Liemers de meest duurzame regio van Nederland te maken, spreekt me aan. Daarbij willen wij graag onze kennis met de omgeving delen. We hebben inmiddels grote stappen gezet. Er worden mooie initiatieven ontwikkeld, die nu worden uitgerold of verfijnd. Er gebeurt veel.”

Regie op Energie

Als voorbeeld noemt Jeroen de eerder ontwikkelde quickscan. “Deze laat energie besparingsmogelijkheden zien voor het duurzaam opwekken van energie voor je bedrijf. Momenteel zijn we de ‘Regie op Energie (ROE) aan het doorontwikkelen. Onder de noemer ROE Groene Allianties de Liemers kunnen bedrijven hier straks een beroep op doen in ruil voor een kleine vergoeding. Dit voegt echt wat toe! Met een keuring of energieonderzoek worden energiebesparende maatregelen in beeld gebracht en wordt voldaan aan de Wet Milieubeheer. Deze wet verplicht Nederlandse bedrijven (al vanaf 1993) om energiebesparingen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, ook daadwerkelijk door te voeren. De bekendheid van deze verplichting is echter laag en de overheid handhaaft deze regel amper. Dat gaat veranderen. De wetgeving wordt strenger en gaat op dit vlak eisen stellen. Dan is het handig dat je er via een basis-ROE achter kunt komen hoe je er als bedrijf voorstaat. Via een ‘opplusversie’ is het zelfs mogelijk om je contract te beoordelen, duurzame opwekmogelijkheden in kaart te brengen en je verbruik met maatregelen online in beeld te brengen. We gaan dit innovatieve concept aanbieden op bedrijventerreinen in De Liemers.”