Een adviseur die zó open staat voor feedback, dat overkomt je niet vaak

Relatie aan het woord

‘Een adviseur die zó open staat voor feedback, dat overkomt je niet vaak’

Willems technisch adviesbureau wordt regelmatig ingeschakeld door Rijn IJssel, een regionaal opleidingencentrum uit Arnhem. Beleidsmedewerker huisvesting Mireille Hulsbosch werkt graag met Willems, onder andere vanwege de manier waarop het bedrijf omgaat met feedback: “Als je iets met ze bespreekt, gaan ze daar serieus mee aan de slag en krijg je een terugkoppeling.”

Rijn IJssel is met circa 13.000 studenten en zo’n 1.500 medewerkers een grote onderwijsinstelling. De school is ontstaan uit een aantal fusies en beschikt daardoor over twaalf zeer verschillende (eigendoms-)gebouwen. Het team van Mireille Hulsbosch, dat uit vier personen bestaat, is daardoor verantwoordelijk voor supermoderne én monumentale panden. Het laat zich raden dat de technische installaties ook heel verschillend zijn.

Rijn IJssel houdt de exploitatie en het beheer van de gebouwen grotendeels in eigen hand. Het verhelpen van de ‘dagelijkse’ storingen verloopt via serviceteams op locatie. Verder zijn er strategische meerjarenplannen en meerjarenonderhoudsplannen voor zowel de installaties als het bouwkundige aspect. De planmatige aanpak spreekt Mireille Hulsbosch erg aan: “Ik heb een mooie baan. Je kunt hier echt dingen op poten zetten en stroomlijnen. Dat je dan resultaat ziet, maakt het extra leuk.”

Als voorbeeld noemt Mireille Hulsbosch het onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties. Dat had iedere locatie zelf geregeld. Nu is daarvoor, na een Europese aanbesteding, één bedrijf geselecteerd (Wolter & Dros). Voor de voorbereiding van specifieke projecten worden specialisten ingehuurd. Eén van die specialisten is Willems technisch adviesbureau. “Wij hebben vier jaar geleden navraag gedaan bij relaties. Die noemden Willems. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen”, vertelt Mireille Hulsbosch.

Rijn IJssel schakelt Willems met name in als installaties vervangen of uitgebreid moeten worden, bijvoorbeeld als de luchtkwaliteit beter moet. Willems maakt dan het programma van eisen en het bestek en begeleidt de uitvoering. Uiteraard is Mireille Hulsbosch tevreden over de kwaliteit die Willems levert – anders zou ze een ander adviesbureau uitnodigen – maar daarnaast spreekt de manier van samenwerken haar erg aan.

“Bij ons eerste gezamenlijke project ging de voorfase mij te snel. Dat heb ik tegen Jeroen, onze contactpersoon bij Willems, gezegd en dat heeft hij ontzettend goed opgepakt. Willems legt nu beter uit wat ze willen gaan doen en waarom ze voor een bepaalde aanpak kiezen. Daardoor kan ik die keuzes ook beter uitleggen in onze eigen organisatie. Een goede adviseur ‘triggert’ zijn opdrachtgever om kritisch naar het verhaal te kijken. Dan moet je specialistische kennis kunnen vertalen. Willems kan dat.”

Mireille Hulsbosch noemt als voorbeeld van de lerende houding van Willems het doosje chocola die zij ooit kreeg van Jeroen na een eindgesprek. “Ik had wat opmerkingen gemaakt die door Jeroen heel serieus werden opgevat. Later kreeg ik een brief en chocola als dank voor die feedback. Dat overkomt je niet vaak. Willems is een bureau waarmee je al snel een relatie opbouwt. Je bent er gekend en dat is prettig.”