Post Featured Image

Energie-audit Liemerije wordt dit jaar afgerond

Energie-audit Liemerije wordt dit jaar afgerond

‘Samen sparren over de beste oplossing’

Voor ouderenzorg op maat kun je in de Liemers terecht bij Liemerije. De zorgorganisatie beschikt over zeven locaties en als je de verschillende gebouwen van Meulenvelden in Didam apart telt, zijn het er zelfs acht. Alle gebouwen worden op dit moment onderworpen aan een energieaudit. Met hulp van Willems technisch adviesbureau.

Liemerije huurt haar locaties. Deze staan onder de technische supervisie van Fred Lukkezen. Als adviseur huisvesting, veiligheid en technisch beheer van Liemerije zorgt hij dat de panden up-to-date zijn. Het energiegebruik heeft op dit moment zijn speciale aandacht.

“De overheid heeft een EED-audit verplicht gesteld”, vertelt Fred Lukkezen. “Dat kun je vervelend vinden, maar wij kijken er vooral positief tegenaan. Het levert je als organisatie kansen op om het energieverbruik aan te pakken. Om duurzamer bezig te zijn.”

Voor de energie-audit heeft Liemerije Willems technisch adviesbureau ingeschakeld. “Onze organisatie is te klein om dit zelf op te pakken. Daarnaast is de materie complex. Willems weet hier mee om te gaan. Daarbij kennen wij een extra moeilijkheidsfactor. De gebouwen zijn niet ons eigendom. We zijn meestal een van de huurders. De energie-audit betreft echter alleen onze locaties en dat maakt de audit extra ingewikkeld.”

In volle gang

De audit is op dit moment in volle gang. Voor vier locaties zijn inmiddels rapporten geschreven. Het levert nuttige informatie op, zegt Lukkezen. “Het is een mooi meetmoment om te ontdekken waar je als organisatie staat waar het gaat om energieverbruik. Er wordt in kaart gebracht waar verbeterkansen liggen en daar gaan we waar mogelijk mee aan de slag. Iedere locatie is verschillend, overal liggen andere kansen.”
Maatregelen die als gevolg van de energie-audit worden genomen zijn het plaatsen van zonnepanelen, het vervangen van lampen voor ledverlichting, offertes aanvragen bij andere energieaanbieders en het isoleren van oudere panden. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd, zo liggen op het dak van Liemerije in Zevenaar 950 pv-panelen, maar voor andere locaties is daar nog volop ruimte voor.

De samenwerking met Willems technisch adviesbureau bevalt Fred Lukkezen. “Willems is een kleine organisatie waar het persoonlijke contact nog echt telt. De samenwerking is prettig en ze weten waar ze het over hebben. Daarbij geven ze gevraagd en ongevraagd advies en precies daar hebben we behoefte aan. Dat sparren is belangrijk om verder te komen.”
Uiteindelijk bepaalt het MT van Liemerije waar en wanneer bepaalde adviezen uit de EED-auditrapporten worden opgepakt. Dat heeft soms ook te maken met toekomstplannen. “Het heeft geen zin om nu zaken aan te pakken, als je weet dat je over vijf jaar een nieuw pand wilt gaan bouwen. Maar waar het kan, gaan we aan de slag.”