Huis van Droo in Duiven voorbeeld van duurzaam bouwen


Huis van Droo in Duiven voorbeeld van duurzaam bouwen

Het nieuwe wijkgebouw in Duiven dat onlangs is opgeleverd, het Huis van Droo, is een fraai voorbeeld van het duurzaam bouwen-concept.

Het wijkgebouw dat dit jaar gebouwd gaat worden, is voorzien van verschillende gebruiksfuncties, zoals een sportzaal met kleedruimten, een wijk- en ontmoetingsruimte, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, een fysiotherapiepraktijk en een aantal kantoorruimtes. Bij het ontwerp voor de technische installaties is zoveel mogelijk gezocht naar duurzame energievormen en materialen, die bijdragen aan een minimaal energieverbruik en lage exploitatiekosten. Zo adviseerde Willems onder meer koude- en warmteopslag, alsmede zonnecollectoren op de daken en een vraaggestuurde klimaatinstallatie.