Huisvestingsmanagement

Steeds vaker verzorgen we voor relaties een stuk huisvestingsmanagement. Inmiddels doen we dat op verschillende locaties, zoals zorginstellingen en scholen. Een medewerker van Willems houdt op die bewuste locatie ‘kantoor’ om het facilitaire proces en de daaraan gekoppelde huisvestingsvraagstukken op het gebied van diensten, huisvesting en middelen efficiënt aan te sturen. Daarbij komen thema’s als energie, bouw, controle, coördinatie van werkzaamheden, management, rapportage en advisering voorbij. Ons ‘maatpakconcept’ maakt het voor u mogelijk deze dienst geheel op uw situatie af te stemmen.