In drietrapsraket naar meest duurzame regio

In drietrapsraket naar meest duurzame regio

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al jaren een belangrijk speerpunt van Willems technisch adviesbureau. Dit verklaart ook de betrokkenheid van Jeroen Willems bij DEC Liemers. DEC is een afkorting van ‘duurzaam expertise centrum’. Het doel is te bewerkstelligen dat de Liemers in 2029 de meest duurzame regio van Nederland is.

DEC Liemers is een spin-off van ondernemersvereniging Lindus. Er zijn diverse werkgroepen die zich bezighouden met thema’s zoals wonen, afval, scholing en duurzaam ondernemen. Jeroen Willems vormt samen met onder anderen installateurs en een architect de werkgroep energie. ‘Trekker’ van het project is Wim Nabbe, oud-gemeentesecretaris van Rijnwaarden.

De werkgroep energie wil met name de ‘gebouwde omgeving’ energiezuiniger maken. De focus ligt voorlopig op utiliteitsbouw (bedrijven, instellingen, scholen etc.). “Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten werden ontzettend veel ideeën geopperd, eigenlijk te veel om echt concrete stappen te kunnen zetten. Daarom hebben we besloten ons voorlopig te concentreren op de utiliteitsbouw. De woningmarkt kent al een systeem van energielabels”, legt Jeroen Willems uit.

Voor de utiliteitsbouw wordt gewerkt aan een ‘drietrapsraket’. De eerste stap betreft een tool waarmee eigenaren snel en eenvoudig inzicht krijgen in hun energieverbruik. De volgende stap moet een verdiepingsscan worden die inzicht geeft in mogelijke verbeteringen. De derde stap is een energiemaatwerkadvies conform de EU-richtlijnen. Volgens Jeroen Willems wordt het hoe dan ook een combinatie van technische oplossingen en gedragsveranderingen.

Momenteel denkt de werkgroep na over een financieringsmodel en een marketingstrategie. Jeroen Willems: “Ik hoop dat we snel echt aan de slag kunnen, want het lijkt me geweldig om bij te kunnen dragen aan de einddoelstelling.