Integrale aanpak / BIM

Willems technisch adviesbureau kiest bij voorkeur voor een integrale aanpak, waarbij andere specialisten in een zo vroeg mogelijk stadium bij projecten worden betrokken. Integraal ontwerpen levert belangrijke synergievoordelen op. 'Ontschotting' maakt een productievere uitwisseling van deskundigheid en ervaring mogelijk. Tegelijkertijd worden nieuwe ervaring en deskundigheid gegenereerd. Het resultaat van deze samenwerking tussen opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs en bouwers is dat bouwwerken beter aansluiten op de wensen van de eindgebruiker.

Een integrale aanpak voorkomt ook ongewenste verrassingen in het complexe proces van initiatief tot oplevering. Andere voordelen zijn onder meer dat de opdrachtgever vanaf de initiatieffase kan blijven meedenken over oplossingen, dat hij voortdurend informatie krijgt waardoor kosten en alternatieven kunnen worden beoordeeld en dat hij de afstemming en samenwerking tussen de partijen kan overzien en zonodig beïnvloeden. Integraal ontwerpen brengt wel met zich mee dat de focus moet komen te liggen op de beste prijs/kwaliteitverhouding in plaats van op de laagste prijs.

Wij onderschrijven de opvatting dat uitwisseling van kennis op projectniveau (en op brancheniveau) een voorwaarde is voor innovatie. De partijen leren door integraal ontwerpen meer te denken vanuit gemeenschappelijke doelstellingen en ambities, waardoor voor de opdrachtgever het beste resultaat wordt behaald.