Interessant project in eigen omgeving

Interessant project in eigen omgeving

Een basisschool met koeling

Een belangrijk project voor Willems technisch adviesbureau in de afgelopen tijd was de vervangende nieuwbouw voor openbare basisschool ’t Scathe in Pannerden. Willems maakte het programma van eisen en het bestek voor alle installaties. Daarnaast hielden ze toezicht op de uitvoering.

Pannerden ligt dicht bij Duiven, dus Willems wilde het werk graag hebben. Werner Willems: “Toen scholenkoepel Proles het project bekendmaakte, dacht ik wel ‘het zal toch niet zo zijn dat wij niet worden ingeschakeld’. Maar gelukkig gebeurde dat wel.” Willems werkte bij de school in Pannerden nauw samen met het eveneens in Duiven gevestigde VOM architectuur en techniek (zie ook ‘Relaties aan het woord’).

Dat de basisschool vervangende nieuwbouw heeft gekregen is puur toeval: werkzaamheden aan een naastgelegen woonservicecentrum leidden tot verzakking van de school. Bouwkundig onderzoek wees vervolgens uit dat het gebouw in erg slechte staat verkeerde, waarna de gemeente Rijnwaarden koos voor nieuwbouw in plaats van renoveren.

Architect Paul van Olden kreeg wel de opdracht om het karakteristieke gevelbeeld uit de jaren dertig te behouden, maar uiteraard voegde hij eigentijdse elementen toe. Ook Willems heeft ervoor gezorgd dat ‘t Scathe ondanks de vooroorlogse uitstraling een moderne basisschool is geworden en misschien zelfs wel een hypermoderne school.

Want hoeveel basisscholen zullen er in Nederland zijn met een klimaatsysteem inclusief koeling? “Heel weinig”, schat Werner Willems. “In het kader van ‘de frisse school’ is de laatste jaren veel verbeterd aan het binnenklimaat van scholen. De meeste lokalen zijn tegenwoordig voorzien van ventilatie. Maar koeling is natuurlijk weer een stap verder.”

Volgens Werner Willems was een modern klimaatsysteem met koeling nodig om te voldoen aan de hoge eisen van opdrachtgever Proles. Er is een hoog warmteterugwinrendement gerealiseerd. Cruciaal is ook de warmtepomp die zorgt dat het gebouw altijd de gewenste temperatuur behoudt door warmte aan de buitenlucht dan wel het binnenklimaat te onttrekken. Alleen bij extreme temperaturen moet er bijgestookt of bijgekoeld worden.

Werner Willems verwacht dat koeling in schoolgebouwen steeds normaler wordt. “Vroeger zaten er eigenlijk alleen kinderen in de klas die warmte produceerden. Tegenwoordig zie je in ieder lokaal een aantal computers en andere apparatuur staan. Daarnaast worden hogere eisen gesteld aan het comfort. Een deel van de energiewinst gaat dus weer verloren, maar die komt hopelijk weer ten goede aan de werk- en leerprestaties!"