Ivo Eliesen projectleider Paleis van Justitie

Ivo Eliesen projectleider Paleis van Justitie

"Heel bevredigend als de puzzel eenmaal is opgelost"

Een buitengewoon interessant project waarmee Willems technisch adviesbureau al geruime tijd bezig is, is de vervanging van de brandmeld-, ontruimings- en noodverlichtingsinstallaties in het Paleis van Justitie te Arnhem. De bestaande installaties waren sterk verouderd.

Bij Willems fungeert Ivo Eliesen als projectleider voor deze klus. Hij heeft zich er helemaal in vastgebeten. Dat moet ook wel, want het is een zeer complex verhaal. Neem bijvoorbeeld de ontruiming na een brandmelding. Bij de meeste grote gebouwen moet iedereen na een brandmelding zo snel mogelijk buiten staan. In het Paleis van Justitie zitten echter verdachten in hechtenis, die ook in veiligheid moeten worden gebracht, maar liefst na afloop nog steeds vastzitten.

Ivo Eliesen: "Hieruit blijkt de complexiteit van deze opdracht. Een ander voorbeeld is de eis dat meldingen het gerechtelijk proces zo min mogelijk mogen storen. De behandeling van rechtszaken moet door kunnen gaan. Het kwam te vaak voor dat het hele gebouw werd ontruimd na weer een al dan niet valse melding." Meldingen kunnen regelmatig voorkomen in het Paleis van Justitie. "Brandmeldingen, bommeldingen of incidenten in rechtszalen, dat maken ze daar allemaal mee", weet Ivo Eliesen.

Een belangrijke aanpassing is het verfijnen van de compartimentering van het gebouw, waardoor bijvoorbeeld een melding in het cellencomplex geen invloed hoeft te hebben op het publieksgedeelte (met onder andere de rechtszalen) en de kantoren. Daarnaast is de bediening van de diverse installaties verbeterd. De medewerkers van de centrale meldkamer kunnen direct zien uit welke ruimte een melding afkomstig is en de beveiligers en bedrijfshulpverleners dus beter aansturen. Doordat de ontruimingsinstallatie een akoestische en een stille uitvoering heeft, blijft de overlast die een melding veroorzaakt tot het minimum beperkt.

Binnen de bouwdelen is de compartimentering eveneens verfijnd. In een matrix is vastgelegd welke deur wanneer wel of niet geopend mag worden. De deuren zijn voorzien van elektrische vergrendelingen. Ivo Eliesen: "Het maken van zo’n matrix is vanwege het grote aantal variabelen een zeer lastig karwei, maar het is heel bevredigend als de puzzel uiteindelijk is opgelost." Hij wijst erop dat ook de toegangscontrole is aangepast. De noodverlichting is voorzien van een centraal inspectiesysteem, dat automatisch aangeeft dat armaturen kapot zijn of onderhoud behoeven. Hiervoor hoeft geen ronde meer door het gebouw te worden gemaakt.

Een laatste factor die het Paleis van Justitie voor Willems een ‘uitdagende’ klus maakt, is het grote aantal partijen dat erbij betrokken is. "Iedere partij stelt andere eisen aan de installaties. De gebruiker wil dat het gerechtelijk proces doorgaat, terwijl de brandweer de mensen zo snel mogelijk buiten wil hebben. De Rijksgebouwendienst is als eigenaar natuurlijk scherp op het budget. Het betekent dat veel overleg noodzakelijk is, maar ik weet zeker dat iedereen straks tevreden is met het eindresultaat", besluit Ivo Eliesen.