Jan Swart

Jan Swart

contractmanager

jan.swart@wta-bv.nl
Wat is de toegevoegde waarde van Willems in de relatie opdrachtgever / opdrachtnemer bij het onderhoud aan de gebouw gebonden installaties?" Dat was de volzin waar Jan, Jeroen en Werner zich over bogen in het begin van 2015. Op basis van de discussie daarover kreeg Jan vervolgens de opdracht om de visie daarover uit te werken. Je zou kunnen zeggen: "een kolfje naar zijn hand", want Jan heeft na zijn HTS opleiding met ruim 30 jaar veel ervaring opgedaan bij de grootste onderhoudspartij in Nederland. Inmiddels heeft het geleidt tot het oprichten van het onderdeel Contractmanagement waarbinnen de dienstverlening van Willems voor de opdrachtgever is vastgelegd, zowel voor de aanbesteding- als de exploitatiefase. Jan vindt het een uitdaging om zijn kennis van het onderhoud en het functioneren van de markt in een zodanige dienstverlening te gieten dat de opdrachtgever krijgt wat hij vraagt: een goed functionerend contract. Hij kent als geen ander de sterktes en de zwaktes, de kansen en de bedreigingen vanuit de aannemersmarkt. Het hebben van een team aan goed geschoolde vakmensen en collega's is daarbij een prettige bijkomstigheid.