Post Featured Image

Jan Swart werkt bij Willems technisch adviesbureau aan gebouwbeheer 3.0

Jan Swart werkt bij Willems technisch adviesbureau aan gebouwbeheer 3.0

‘Uniek maatwerkconcept in gebouwbeheer’

De laatste puntjes zijn op de i gezet. Willems technisch adviesbureau zet een uniek concept in de markt op het gebied van gebouwbeheer. “We ontzorgen de opdrachtgever met een maatpak.”

Aan het woord is Jan Swart (65), sinds enige tijd verbonden als adviseur aan Willems technisch adviesbureau. Jan is een autoriteit op het gebied van beheer en onderhoud en werkte voor enkele grote bedrijven. “Altijd op de scheidslijn van opdrachtgever en opdrachtnemer”, zo legt hij zelf uit. 
“Ik heb in het verleden veel contact gehad met Willems. Toen ze aan de slag gingen met het opzetten van een afdeling gebouwbeheer heb ik aangeboden om te reflecteren. Uiteindelijk is mijn rol wat groter geworden.”Jan Swart liep tegen het einde van zijn werkbare carrière en had daardoor tijd om parttime bij Willems in dienst te treden. Met het nieuwe ‘maatpakconcept’ in gebouwbeheer als mooi resultaat. “We hebben heel wat sessies gehad om een compleet nieuw en vooral uniek concept neer te zetten op het gebied van beheer en onderhoud van technische installaties in de utiliteit. Een concept waar opdrachtgevers echt iets mee kunnen. Alles draait om een andere manier van denken. Vroeger beschikten veel bedrijven over een eigen technische dienst. Dat is in de praktijk steeds minder het geval. Iedereen houdt zich liever met zijn core business bezig. Dat betekent dat er nauwelijks nog sturing is vanuit de opdrachtgever met betrekking tot contracten. Er treedt verschraling op, terwijl juist de veranderende contractvormen en de toename aan installaties in de gebouwen vragen om een goede, passende aansturing. Willems kan dat aspect nu invullen. Niet zoals veel bureaus doen door alleen het complete pakket aan te bieden, maar door middel van een maatpak. Wij vullen het gemis aan kennis dat er is in. En dan alleen de uren, waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Hoe we werken? Bijvoorbeeld op basis van meerjarenplannen. Als bepaalde onderhoudsposten bijvoorbeeld eerder voorkomen dan gepland, dan signaleren wij dat er misschien iets is misgegaan. Wij kunnen dat met onze kennis beoordelen en monitoren. Niet door als politieagent op te treden, maar wel door met onze expertise op gelijk niveau met de opdrachtnemer te kunnen overleggen. Door opdrachtnemers ook specifieke rapportages daadwerkelijk te laten aanleveren, zodat er iets mee gebeurt. In de praktijk gebeurt dat vaak niet, maar juist die rapportages zijn de voedingsbodem voor het meerjarenonderhoud. En dankzij ons maatpak kan een opdrachtgever er zeker van zijn dat het gebouwbeheer goed wordt uitgevoerd en de opdrachtgever grip heeft op zijn contract. Zonder dat hij er teveel voor betaalt. Op langere termijn is de opdrachtgever met een betere installatie goedkoper uit.”