Klimaat- en water onderzoek de Twentse Zorgcentra


Opdrachtgever

De Twentse Zorgcentra

Omvang

Bruto vloeroppervlakte Losserhof: 1.770 m² (2 units)

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige installaties.

Bijzonderheden

Bij het door ons voorgestelde alternatieve ontwerp voor de luchtbevochtiging is een investeringsbesparing van 15% behaald in combinatie met verhoging van de kwaliteit.

Installatiekosten

Werktuigkundige installaties beide locaties: EUR 23.000,--

Opleverdatum

Februari 2015

Klimaat- en water onderzoek de Twentse Zorgcentra

Locatie ‘t Bouwhuis: Onderzoek naar de mogelijkheden en ontwerp voor de vervanging van de warmtapwateropwekking. Op de locatie in Losser zijn tussen 2011 en 2014 wooneenheden opgeleverd vrijwel identiek zijn aan oudere bestaande woningen. En juist bij deze nieuwe woningen heersten klachten over te droge lucht. Een voorliggend ontwerp is beoordeeld en verbetervoorstellen zijn gedaan.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op