MFC Huis van Droo te Duiven - DBO

Opdrachtgever

Gemeente Duiven

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 1.560 m².

Werkzaamheden

Uitvoeren van de opstartwerkzaamheden zoals het opstellen van een onderhoudsbestek, contractvorming en het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Gevolgd door jaarlijkse werkzaamheden waaronder het actualiseren van onderhoudsplannen, aansturen van planmatig en niet planmatig onderhoud, energiemanagement en monitoring de installaties.

Bijzonderheden

Het wijkgebouw is voorzien van verschillende gebruiksfuncties, zoals een sportzaal met kleedruimten, een wijk- en ontmoetingsruimte, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, een fysiotherapiepraktijk en een aantal kantoorruimtes. Bij het ontwerp voor de technische installaties is zoveel mogelijk gezocht naar duurzame energievormen en materialen, die bijdragen aan een minimaal energieverbruik en lage exploitatiekosten. Zo wordt onder meer voorzien in koude- en warmteopslag, een warmtepomp, zonnecollectoren voor warmtapwaterbereiding en ruimteverwarming en een vraaggestuurde klimaatinstallatie.

MFC Huis van Droo te Duiven

Ondersteuning onderhoud en beheer van een multifunctioneel centrum te Duiven.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op