Nieuw: met de InstallatieProf besparen op energie en onderhoud

Nieuw: De InstallatieProf

Besparen op energie en onderhoud

Willems technisch adviesbureau heeft een nieuw concept ontwikkeld: de InstallatieProf. Hiermee weten eigenaren en beheerders van vastgoed zeker dat hun technische installaties optimaal presteren tegen lagere energie- en onderhoudskosten.

Uit onderzoek van onder andere TNO blijkt dat 70 procent van de klimaatinstallaties in gebouwen niet naar behoren functioneert en dat veel regelinstellingen na drie jaar zijn gewijzigd. Het gevolg is slechte werkomstandigheden (te koud, te warm, te vochtig etc.) en een energieverbruik dat gemiddeld 25 procent hoger ligt dan verwacht mag worden. Daarom is het voor eigenaren en beheerders van vastgoed belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De InstallatieProf helpt daarbij.

De InstallatieProf beschikt over alle benodigde expertise en ervaring op het gebied van installatietechniek. Hij kan problemen inventariseren, diagnoses stellen en oplossingen aandragen, met als resultaat een optimaal comfort en lagere energie- en onderhoudskosten.

Wie de InstallatieProf inschakelt, kan kiezen uit drie pakketten, variërend van een eerste diagnose tot en met een uitgebreide scan met jaarlijks terugkerende controles: de Installatie Check-up, de Installatie Quickscan en de Installatie Performance Scan. Ieder pakket begint met een visuele beoordeling van de technische componenten, een controle op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en een interview met de beheerder.

Meer informatie over de InstallatieProf en een gedetailleerde beschrijving van de pakketten en de kosten staan op www.installatieprof.nl. Het inschakelen van de InstallatieProf is een belangrijk onderdeel in het stappenplan naar duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen.