Nieuwe Stationsstraat, Raad voor Kinderbescherming


Opdrachtgever

Chalet Group Management BV

Geadviseerde installaties

Klimaatinstallaties.

Opleverdatum

Juni 2015

Nieuwe Stationsstraat, Raad voor Kinderbescherming

Na langdurig geschil tussen huurder, onderhuurder en gebouweigenaar en onderzoeken door derden is overeenstemming bereikt over een oplossing om de klimaatklachten aanzienlijk te reduceren en waardoor het dossier gesloten kan worden

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op