'Per saldo wordt veel minder energie gebruikt'

Duurzaam bouwen

'Per saldo wordt veel minder energie gebruikt'

Het Huis van Droo in Duiven is een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. Het multifunctionele wijkgebouw werd onlangs opgeleverd. Willems technisch adviesbureau adviseerde onder andere koude-warmteopslag, zonnecollectoren op het dak en een vraaggestuurde klimaatinstallatie.

Het Huis van Droo kan met recht multifunctioneel worden genoemd. Het biedt onderdak aan een wijk- en ontmoetingsruimte, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buiten-schoolse opvang, een sportzaal met kleedkamers en twaalf units voor paramedische doeleinden. Zo veel verschillende gebruikers betekent dat in bijna iedere ruimte een ander binnenklimaat nodig is. In de behandelkamer van de fysiotherapeut moet het immers warmer zijn dan in de sportzaal. De aangebrachte klimaatinstallatie maakt het mogelijk om de temperatuur per ruimte te regelen.

Voor het verwarmen en koelen van het gebouw heeft Willems gekozen voor koude-warmteopslag. Vanwege de schaalomvang is gekozen voor een gezamenlijke ontwikke-ling met het naastgelegen zorgcentrum. Zo'n 80 meter onder de grond zijn twee bronnen voor warm en koud water gerealiseerd. In de zomer wordt er gekoeld met opgeslagen koud water uit de winter, terwijl er in de winter wordt verwarmd met een warmtepomp en het opgeslagen warm water uit de zomer. Voor piekbelastingen zijn twee kleine ketels bij-geplaatst. Per saldo wordt veel minder energie gebruikt in vergelijking met een conventio-nele installatie.

In een duurzaam gebouw mag zonne-energie uiteraard niet ontbreken. Op het dak van het Huis van Droo bevindt zich voor circa 40 vierkante meter aan thermische zonnecollectoren. Hiermee wordt voorzien in veertig procent van de jaarlijkse behoefte aan tapwater (onder andere voor de douches). In een buffer kan 2000 liter warm water worden opgeslagen. Op momenten dat er weinig vraag is naar tapwater, kan het water ook worden gebruikt voor de vloerverwarming. Het aanvullend verbruik van fossiele brandstoffen is daardoor gering.

Andere duurzame maatregelen zijn sensoren die de ventilatie en verlichting uitschakelen in lege ruimtes. Lichtsensoren zorgen ervoor dat het licht uitgaat als er voldoende daglicht is. Namens Willems spreekt John Sloetjes van een prachtig project. "We hebben zo veel mogelijk gezocht naar duurzame energievormen en materialen, die bijdragen aan een minimaal energieverbruik en lage exploitatiekosten. Zelfs de ligging van het gebouw draagt hieraan bij, want de mooie bomen zorgen voor een natuurlijke zonwering."