Prestigieuze opdracht


Prestigieuze opdracht

Nieuwbouw poppodium studentenwoningen en fietstransferium de stationsomgeving in Nijmegen.

Bij Willems gaat op dit moment veel tijd zitten in een prestigieuze klus in Nijmegen. Daar wordt op de voormalige locatie van het stationspostkantoor een nieuw onderkomen gebouwd voor poppodium Doornroosje. Een grote en een kleine zaal, inclusief alle noodzakelijke voorzieningen. Bovenop het complex komen 88 studentenwoningen voor ongeveer 350 studenten van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen en in de kelder een fietsenstalling met meer dan 4.000 plaatsen.

Afgezien van het feit dat het een mooi project is vanwege de omvang, is de manier waaróp de opdracht bij Willems terechtkwam bijzonder. De bouw is gegund aan de aannemerscombinatie KlokBouw Nijmegen / Ed. Züblin Duisburg, samen met AGS Architecten. De combinatie maakt zelf de keuze voor adviseurs en via een relatie is Willems onder de aandacht van de bouwcombinatie gebracht.

Werner Willems: “De vraag was of we het ontwerpconcept wilden doorontwikkelen tot een uitgewerkt plan. We hebben ons erin verdiept en nogal wat verbeteringen aangebracht. Daarna zijn we in gesprek gegaan met de aannemer om verbeteringen aan te brengen in het ontwerpconcept. De bouwcombinatie zat helemaal op onze lijn. Vervolgens is de hele opdracht voor het ontwerpen van alle gebouwgebonden installaties bij ons neergelegd. Vanuit de gemeente is bepaald dat het gebouw moet voldoen aan extra eisen als het gaat om duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld de beoordelingsmethodiek voor duurzaamheid GPR Gebouw gehanteerd. Hierin is een gewogen score van ten minste 8 tot doelstelling gesteld. Deze hoge score heeft onder andere invloed op beperking van het energieverbruik, iets waar Willems wel raad mee weet.”

Basisgedachte voor deze opdracht is: hoe kan het slimmer en beter. Werner Willems: “Er zit dus ook een enorme tijdsdruk op. na de bouwvak zal er gestart worden met de bouw.”

Voor de bouwvak moet het uitgebreide bestek helemaal klaar zijn. Installateurs kunnen dan inschrijven, waarna Willems wordt betrokken bij de uitvoeringsbegeleiding. De oplevering is naar verwachting eind 2013.

“Een mooie opdracht”, zegt Werner Willems. “Vanwege de omvang en de complexiteit.”