Projecten

Willems technisch adviesbureau wordt bij bouwprojecten graag vroegtijdig ingeschakeld. Dat maakt een integrale aanpak mogelijk. We zien het als een uitdaging om met het installatieconcept een optimaal binnencomfort, veiligheidsniveau en functionaliteit te realiseren. We hanteren een projectmatige en resultaatgerichte aanpak en treden buiten gebaande paden om nog betere oplossingen aan te bieden. Met het opzetten van investerings- en exploitatieberekeningen, maken wij het u eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken.

Werkzaamheden

  • ontwerp en engineering gebouwgebonden installaties
  • opstellen bestek en tekeningen
  • opstellen kostenramingen en begrotingen
  • selectie installatiebedrijven
  • begeleiden aanbesteding en contractvorming
  • directievoering, bouwbegeleiding, budgetbewaking, oplevering en nazorg