Renovatie Het Lichthuis, Interpolis (Achmea) Tilburg


Opdrachtgever

Achmea Facilitair Bedrijf

Architect

Van Aagten Projectrealisatie te Ansen

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 342 m².

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige, elektrotechnische en sprinklerinstallaties, bouwkundige werken alsmede de volledige inrichting.

Bijzonderheden

Projectmanagement, bewaking planning.

Totale kosten

ca. EUR 350.000

Opleverdatum

Februari 2015

Renovatie Het Lichthuis, Interpolis (Achmea) Tilburg

Het Lichthuis bevat een aantal gebruiksfuncties: flexibele werkplekken, overlegruimten alsmede een uitgiftepunt voor horeca. Tijdens de renovatie is de gebruiksfunctie aangepast aan de nieuwe wensen van Interpolis, met name ten behoeve van de flexibele werkomgeving. Het interieur is hierbij volledig vernieuwd zodat er een inspirerende en uitdagende omgeving ontstaat voor het uitwerken van nieuwe producten en dienstverlening. Dit alles gestoeld op de historie en wortels van verzekeraar Interpolis. Willems technisch adviesbureau verzorgde de project coördinatie en directievoering alsmede controle op de uitvoering binnen het raamwerk van de zogenaamde “Kipach constructie” van Achmea.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op