Renovatie Rijksakademie van beeldende kunsten

Mooie klus

Renovatie Rijksakademie van beeldende kunsten

Een nieuwe en zeer interessante klus, in opdracht van de Rijksgebouwendienst, is de renovatie van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Het gaat om een oud gebouw, met alle bijbehorende problemen, dat toch een zo duurzaam mogelijke toe-komst moet krijgen.

De Rijksakademie van beeldende kunsten is een rijksmonument. Vroeger was het in gebruik als kazerne van de cavalerie (ruiterij). Nu biedt het onderdak aan ruim vijftig talentvolle professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zij krijgen de kans om zich gedurende twee jaar verder te bekwamen. In de voormalige stallen zijn de (technische) werkplaatsen ondergebracht. De ateliers bevinden zich in de manege en op de verdiepingen. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan onder andere expositieruimtes en een bibliotheek.

Het aandeel van Willems in deze omvangrijke renovatie betreft uiteraard de technische installaties. Er moet een plan komen waarmee de Rijksakademie weer twintig jaar vooruit kan. Een complicerende factor is de leeftijd van het negentiende-eeuwse pand: vloeren en wanden zijn niet geïsoleerd en het telt voornamelijk grote ramen van enkel glas. Verder gaat veel energie verloren door de natuurlijke ventilatie. Sommige schilders moeten vanwege de verflucht zelfs bij vorst het raam openzetten. Het komt ook regelmatig voor dat het licht brandt in lege ruimtes.

Willems is begonnen met het inventariseren van alle technische installaties, waarbij gekeken wordt naar de staat van het onderhoud en het rendement. Steeds moet een keuze gemaakt worden tussen renoveren en vervangen. Overwogen wordt om de bestaande ventilatie te voorzien van een systeem van warmteterugwinning. Samen met een bouwfysicus wordt onderzocht hoe het pand beter geïsoleerd kan worden. Als het gaat om energieverbruik is er een wereld te winnen, waarbij het de uitdaging is om binnen het beschikbare budget een optimaal rendement te behalen. Dat lukt alleen als maximaal wordt ingezet op duurzaamheid en innovatie.

Een bijzonder onderdeel van dit werk is het verbeteren van de toegankelijkheid. De huidige entree is allesbehalve uitnodigend, terwijl bijvoorbeeld de exposities juist publiek moeten trekken. In overleg met de architect en de gebruiker is gekozen voor het verplaatsen van de ontvangstruimte annex receptie. Ook de toegangscontrole moet veranderd worden, zodat de verbeterde toegankelijkheid niet ten koste gaat van de veiligheid.