Renovatie Rijksakademie voor Beeldende kunsten in Amsterdam gaat naar Willems


Renovatie Rijksakademie voor Beeldende kunsten in Amsterdam gaat naar Willems

Willems bleek de laagste inschrijver te zijn bij de gunning voor de renovatie van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Sinds 1992 is de Rijksakademie gehuisvest in de voormalige Kavallerie-kazerne. Dit rijksmonument is toe aan een grootschalige renovatie. Sleutelwoorden daarbij zijn innovatie en duurzaamheid. Uiteraard met een goede verhouding tussen de kosten en baten. Een uitdaging voor Willems om samen met de overige partners in dit omvangrijke project de huisvesting te optimaliseren.