Soms heb je specialistische kennis of een second opinion nodig

Relatie aan het woord

'Soms heb je specialistische kennis of een second opinion nodig'

Willems technisch adviesbureau werkt sinds 2007 voor zorgorganisatie Attent Wonen Welzijn Zorg. Willems wordt vooral ingeschakeld als Attent specialistische knowhow op het gebied van installatietechniek nodig heeft. De contactpersoon bij Attent is Paul van Velp. Hij is manager vastgoed en terreinen en in die hoedanigheid de opvolger van Herman Kuppens.

“Ik zit hier nog niet zo heel lang, dus vraag me niet om een hosannaverhaal op te hangen, want daarvoor werken we te kort samen. Maar ik weet wel dat mijn voorganger zeer positief was en dat zijn mijn ervaringen tot nu toe ook. Willems lijkt me een betrouwbaar bedrijf. Ze leveren goed werk”, steekt Paul van Velp van wal.

Attent houdt zich vooral bezig met ouderenzorg. De stichting heeft zo’n twaalfhonderd cliënten intramuraal in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast wordt op kleinere schaal thuiszorg geboden. Attent beschikt over elf panden, waarvan er zes in eigendom zijn. Het laat zich raden dat die panden heel wat installatietechniek herbergen.

Attent schakelt Willems vooral in voor advieswerk. “We hebben zelf de nodige knowhow in huis, maar soms heb je specialistische kennis nodig of wil je een ‘second opinion’. Voor bijvoorbeeld de vervanging van de verwarmingsketels in ons bestuurscentrum in De Steeg heeft Willems de bestekken geschreven en ons begeleid bij de aanbesteding. Dat heeft een scherp resultaat opgeleverd”, vertelt Paul van Velp.

Attent is ontstaan uit diverse kleinere stichtingen, die ieder hun eigen onderhoudsfirma’s en –contracten hebben; voor de klimaatinstallaties maar ook voor de liften. Attent wil het aantal installatiebedrijven terugbrengen in de verwachting dan efficiënter te kunnen werken en goedkoper uit te zijn. Willems helpt bij de selectie van de bedrijven en controleert of zij hun werk conform de afspraken uitvoeren.

“Wij hebben een eigen onderhoudsdienst die veel ‘afvangt’, maar voor nieuwe installaties is vaak specifieke kennis nodig die wij niet hebben en Willems wel. Bovendien mogen wij zelf niet aan sommige gecertificeerde installatieonderdelen komen. Het is niet zo dat wij onze onderhoudsbedrijven niet vertrouwen, maar we willen meer zekerheid”, legt Paul van Velp uit. Hij noemt als voorbeeld de locatie Regina Pacis in Arnhem, waar warmte-koudeopslag wordt toegepast en drie grote luchtbehandelinginstallaties zijn geplaatst. “Voor ons is niet te controleren of het onderhoud goed wordt uitgevoerd. Door de samenwerking met Willems weten we dat het zich op een adequaat niveau bevindt.”

Willems inventariseert momenteel op basis van ‘no cure, no pay’ de mogelijkheden voor Attent om te besparen op het energieverbruik. Het doel is een reductie van minimaal 10 procent. Bij een instelling als Attent gaat het dan meteen om grote bedragen. Willems kijkt daarbij niet alleen naar de technische mogelijkheden, maar ook naar het ‘gebruikersgedrag’. Paul van Velp: “Ons kantoor telt drie etages, maar op vrijdag zijn veel parttimers afwezig. Dan hebben we aan twee etages genoeg. Reken maar dat het scheelt als de verwarming van één etage donderdagmiddag al lager kan worden gezet.”

Voor dit project voert Willems eerst een nulmeting uit op basis van het Energieprestatie Advies certificaat Utiliteitsbouw (EPA-U). De normering moet ervoor zorgen dat te zijner tijd objectief kan worden vastgesteld in hoeverre de adviezen van Willems tot een lager energieverbruik hebben geleid. Vanzelfsprekend is Willems EPA-U-gecertificeerd.