Technisch advies via een abonnement

Opdrachtgever

Stichting Proles

Omvang

Onder Stichting Proles ressorteren twaalf basisscholen in de Liemers.

Geadviseerde installaties

Alle gebouwgebonden installaties.

Bijzonderheden

In dit abonnement zijn ook de specifieke werkzaamheden opgenomen voor Brede school Groot Holthuizen. Dit betreft in hoofdlijnen:

  • Controleren van het uitgevoerde werk
  • Uitvoeren van steekproeven status installaties
  • Beoordelen contractmutaties
  • Goedkeuring van de jaarplanning
  • Beoordeling rapportages
  • Houden van contractbesprekingen

Installatiekosten

Technisch advies via een abonnement

Onze werkzaamheden bestaan uit het regelmatig verstrekken van adviezen van algemene aard. Proles kan vragen stellen, advies inwinnen of berekeningen laten maken. Kortom, alle vragen die raakvlakken hebben met ontwerp en exploitatie van gebouwgebonden installaties.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op