Uitbreiding ventilatie locatie Eltensestraat, Candea


Opdrachtgever

Candea College

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 6.625 m²

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige installaties.

Installatiekosten

Werktuigkundige installaties: EUR 770.000,--

Opleverdatum

Nog te bepalen.

Uitbreiding ventilatie locatie Eltensestraat, Candea

Onderzoek naar de ventilatie-voorzieningen in de locatie aan de Eltensestraat te Duiven. Doelstelling is te komen tot een binnenklimaat dat voldoet aan de eisen volgens Frisse Scholen klasse B. De inpassing van een systeem met mechanische ventilatie is nader uitgewerkt tot en met een kostenraming en een gefaseerde uitvoeringsplanning.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op