Vertraging uit den boze bij rechtbank Assen

Vertraging uit den boze bij rechtbank Assen

In één middag een complex project gepland

Willems technisch adviesbureau wordt regelmatig ingeschakeld door het Rijksvastgoedbedrijf. Recent is een 'klus' voor de rechtbank in Assen opgeleverd. Er is een nieuwe brandveiligheidinstallatie geplaatst en het binnenklimaat is verbeterd.

Willems was adviseur, schreef het prestatiebestek, hield toezicht op de uitvoering en deed de kwaliteit- en financiële controle. Directievoerder was Niels Roording van De Comme Bouwadviseurs en -regisseurs. Het Rijksvastgoedbedrijf Directie Projecten werd vertegenwoordigd door projectmanager Sandra Severt. Heymans Drachten fungeerde als hoofdaannemer.

De rechtbank in Assen bestaat uit een cellencomplex, een kantoorgedeelte en een semi-openbaar gedeelte waar de rechtszalen zijn gehuisvest. Het goed organiseren van de brandveiligheid is in een rechtbank extra lastig, bijvoorbeeld omdat de gedetineerden na afloop van een brandmelding nog steeds gedetineerd moeten zijn. Behalve dat een nieuwe meldinstallatie is geplaatst, waardoor de risico's zijn geminimaliseerd, zijn onder meer ook de brandscheidingen verbeterd. Uiteraard is alles getest en 100 procent veilig bevonden. Het binnenklimaat was het hele jaar door een probleem. In de zomer was het te warm en in de winter tochtig. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met inductie-units heeft deze problemen opgelost, waardoor de rechtbank in Assen nu goed geventileerd wordt en altijd een aangenaam binnenklimaat heeft.

De grootste uitdaging bij dit project was de planning. De werkzaamheden mochten maximaal negen maanden duren en intussen moesten de rechtszaken gewoon door kunnen gaan. Wel kon de helft van het personeel worden ondergebracht in het kantoor van het voormalige Openbaar Ministerie. Maar vertraging was uit den boze. Dat vergde heel precieze afspraken en om dat voor elkaar te krijgen is een 'lean' sessie met alle betrokken partijen gehouden. Gedurende een middag is in één keer, met behulp van de bekende zelfklevende gele memopapiertjes, een planning uit de grond gestampt (zie foto's). Die aanpak werkte, want het project werd precies op tijd opgeleverd.