Vervangen warmteopwekking de Hooge Bongert

Opdrachtgever

Baston Wonen

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 4.700 m².

Geadviseerde installaties

Verwarmings- en warmtapwateropwekkingsinstallatie.

Vervangen warmteopwekking de Hooge Bongert

Advieswerkzaamheden om de huidige cv-installaties in 48 woningen te voorzien van individuele cv-ketels.
Met name bij aanvang van het gehele ontwerpproces en tijdens de realisatie van de installaties heeft Baston Wonen behoefte aan de nodige ondersteuning. In eerste instantie bij het opstellen van een optimaal ontwerp, welke mogelijkheden zijn er zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden. In tweede instantie het leveren van de nodige begeleiding tijdens de uitvoering.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op