Werkwijze

Iedere klant, ieder nieuw gebouw en iedere nieuwe installatie is uniek. Dat betekent dat iedere keer weer maatwerk moet worden geleverd. Wij zien het als een uitdaging om binnen de gestelde kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit met de installaties het optimale binnencomfort, veiligheidsniveau en functionaliteit te realiseren. Daarbij treden wij graag buiten de gebaande paden om nóg betere en goedkopere oplossingen te kunnen aanbieden.

Het ontwerpproces heeft vanzelfsprekend een projectmatige en resultaatgerichte aanpak. Vooraf bepaalt de opdrachtgever wat hij of zij wil bereiken, waarbij onze projectleider desgewenst adviseert. De projectmatige aanpak omvat drie sleutelbegrippen: faseren, beslissen en beheersen. In alle fasen van deze aanpak werken wij volgens deze basisregels.

Wij worden bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium bij projecten betrokken. Dat maakt namelijk een integrale aanpak mogelijk. In het vervolgtraject kunnen wij waardevolle ondersteuning bieden bij het beoordelen van aanbiedingen en de selectie van installatiebedrijven.

Ook nazorg is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Nazorg bestaat bij ons uit de controle van de installaties, aanpassingen als gevolg van veranderingen en advisering ten aanzien van het gebruik. De praktijk leert dat een juist gebruik van de regeltechniek kan leiden tot forse energiebesparingen.