Willems initiatiefnemer bij afstudeerproject “Zorg in 2030”

Willems initiatiefnemer bij afstudeerproject "Zorg in 2030"

'Met de huidige techniek
moet er veel meer mogelijk zijn'

Als het over zorg gaat, gaat het vaak over vergrijzing en over kosten die mede daardoor de pan uit rijzen. De meest genoemde oplossing is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar dat kan alleen als zorg en techniek nauw samenwerken. Willems technisch adviesbureau is initiatiefnemer voor een project van het HAN Smart Business Center dat zich juist hierop richt.

“Bij woningaanpassingen denken mensen aan simpele technische maatregelen, zoals het verwijderen van drempels of een hoger toilet. Maar met de huidige techniek moet er veel meer mogelijk zijn. Eigenlijk zou je nu al moeten bedenken hoe je de zorg aan ouderen in hun eigen woning over tien of vijftien jaar vormgeeft”, legt Werner Willems uit. Het ligt voor de hand dat zorgpartijen en technische bedrijven daarover met elkaar brainstormen, maar in de praktijk komt dat er niet van.

Dat was voor Werner reden om in contact te treden met dr. ir. Masi Mohammadi, die lector ‘Architecture in Health’ is bij het kenniscentrum Technologie en Samenleving van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij doet onderzoek naar slimme architectonische en technologische oplossingen die het langer zelfstandig en gezond wonen mogelijk maken. Masi Mohammadi was meteen enthousiast en inmiddels is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Maar liefst vier studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, waar Masi Mohammadi ook lesgeeft, zijn bezig met het afstudeerproject. Dit geeft meteen de zwaarte van het project weer. Ze kijken hoe zorg en techniek elkaar kunnen versterken. De studenten moeten na literatuuronderzoek een aantal concepten bedenken. De praktische uitvoerbaarheid van deze concepten wordt in de praktijk getoetst in een HAN-modelwoning op het Arnhemse bedrijventerrein Kleefse Waard. Werner Willems verzorgt onder andere gastlessen. Het eindrapport van het literatuuronderzoek is naar verwachting in juni 2014 klaar.