Willems introduceert MVO-beleidsplan


Veertig punten

Willems introduceert MVO-beleidsplan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO, is altijd al een belangrijk uit-gangspunt geweest voor Willems technisch adviesbureau. Om dit begrip echt concreet inhoud te geven, hebben we een MVO-beleidsplan opgesteld. Hierin staan ruim veertig punten die we de komende jaren gaan aanpakken. Werner Willems is lid van het MVO-expertnetwerk van brancheorganisatie NL-Ingenieurs.

MVO wordt in het beleidsplan zo breed mogelijk opgevat. Dus kijken we naar de maatschappelijke omgeving waarin we opereren, naar de milieueffecten van ons handelen en naar het welbevinden van onze medewerkers. Wat betreft de maatschappelijke omgeving werken we mee aan techniekprojecten van onderwijsinstellingen (gastlessen, stages etc.). Daarnaast hebben we het initiatief genomen om te komen tot een dekkend AED Alert-netwerk in de gemeente Duiven en sponsoren we het verenigingsleven.

Maatregelen op milieugebied zijn bijvoorbeeld dat we duurzaam inkopen, dat we het energie- en papiergebruik tot een minimum beperken, dat we kopjes gebruiken in plaats van plastic bekertjes, dat we medewerkers stimuleren om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen en dat we kiezen voor auto's met energielabel A. We realiseren ons natuurlijk dat we voor het milieu het meest kunnen bereiken door onze opdrachtgevers duurzaam te adviseren (gebaseerd op de 'trias energetica'). We passen zo veel mogelijk innovatieve technieken toe, zoals koude-warmteopslag, zonnecollectoren, warmtepompen etc.

Voor de medewerkers streeft Willems naar een goede balans tussen werk en priv√©. We hebben oogvoor de menselijke maat en zorgen voor een positieve werksfeer. Indien mogelijk tonen we betrokkenheid bij verenigingen waarvan collega's lid zijn. Niet alleen winst maken is belangrijk, maar ook de mensen waarmee we werken en de wereld om ons heen. 'People, planet, profit' dus.