Willems maakt zich sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Willems maakt zich sterk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onlangs heeft Willems een beleidsplan ontwikkeld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Willems streeft daarmee niet alleen naar winst, maar ook naar het effect van haar activiteiten op het gebied van milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Willems is een groot voorstander van ‘duurzaam bouwen’ en het toepassen van innovatieve technieken. Dergelijke technieken worden al sinds jaar en dag geadviseerd bij tal van projecten.

Verder worden de komende tijd diverse maatregelen genomen om aan de doelstellingen in het beleidsplan te voldoen. Zo worden voor het eigen kantoor energiebesparende acties uitgevoerd. Voor de interne organisatie worden maatregelen ingevoerd, zoals een fietsplan, stimulering van het openbaar vervoer, zuiniger rijgedrag, hergebruik van verkeerd bedrukt papier en dergelijke.

Voor de medewerkers wordt onder meer gedacht aan een goede work-life balans, betrokkenheid bij activiteiten van of verenigingen waar personeelsleden lid van zijn. Ook het ondersteunen van regionale onderwijsinstellingen is een speerpunt in het beleidsplan. Daarnaast is Willems bezig met de opzet van een dekkend netwerk voor AED Alert in de gemeente Duiven.