Willems technisch adviesbureau bestaat 35 jaar

Willems technisch adviesbureau bestaat 35 jaar

Tweede generatie heeft draai gevonden

Op 15 oktober 2013 bestaat Willems technisch adviesbureau precies 35 jaar. Dat is natuurlijk een moment om bij stil te staan. De belangrijkste verandering sinds het vorige kroonjaar is de directiewisseling: vader Hans Willems gaf het stokje over aan zijn zonen Jeroen en Werner. De formele wisseling van de wacht vond plaats op 19 december 2009.

De geschiedenis van 35 jaar Willems technisch adviesbureau is een verhaal van veel goede tijden en weinig slechte tijden. Hans begon na zijn militaire dienstplicht als tekenaar bij een technisch adviesbureau in Velp. Toen dat bureau tien jaar later werd opgedoekt, dacht Hans: “Als ik het voor een ander kan verdienen, kan ik het ook voor mezelf.”

En dus werd een slaapkamer in het huis in Duiven verbouwd tot kantoor. De inrichting bestond uit een bureau en een tekenbord. Moeder Tiny deed de administratie. Voor Hans betekende het hard werken, ook ’s avonds en in het weekend. Maar het loonde, want al snel moest een tekenaar worden ingehuurd.

Dat was tevens het sein voor de eerste verhuizing van het bedrijf, namelijk naar het voormalige café Hugen in Loo. De volgende verhuizing was wederom uit ruimtegebrek. Met de inmiddels vijf medewerkers in vaste dienst werd een pand aan de Rijksweg in Duiven betrokken. Dat onderkomen was groter maar na enkele jaren niet groot genoeg meer, waarop besloten werd zelf een kantoorpand te laten bouwen aan de Visserlaan, eveneens in Duiven.

Op die locatie is Willems technisch adviesbureau nog steeds gevestigd, zij het dat het pand een keer werd uitgebreid. De groei tot een middelgroot technisch adviesbureau heeft Willems te danken aan kernwaarden zoals betrokkenheid, betrouwbaarheid, innovatiekracht en vanzelfsprekend kwaliteit. Met name op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid heeft het Duivense bedrijf altijd vooropgelopen.

Ondanks de gestage groei zijn er ook mindere tijden geweest. Als het slecht gaat in de bouw heeft een technisch adviesbureau daar last vast. Ook de huidige crisis gaat niet ongemerkt aan Willems voorbij, maar nu is het aan de tweede generatie om een antwoord te vinden. Hans heeft de directie enkele jaren geleden formeel overgedragen aan zijn zonen Jeroen en Werner. “We waren er klaar voor, maar we vielen natuurlijk niet echt met de neus in de boter. Maar goed, de wind tegen hebben hoort er ook bij”, blikt Jeroen terug.

De directiewisseling is soepel verlopen. “Het was wel spannend, want het bedrijf is mijn vaders derde kindje. Maar hij heeft zich geweldig opgesteld. Zijn deur staat altijd open om over dingen te sparren, maar het initiatief komt van ons. Je hoort vaak over familiebedrijven waar pa op de achtergrond nog steeds heel erg aanwezig is. Dat is bij ons totaal niet het geval”, vertelt Jeroen.

Jeroen en Werner hebben het beleid van hun vader op hoofdlijnen voortgezet, maar ook enkele bakens verzet. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is het opzetten de tak gebouwbeheer. Dat is een keuze waarvan ze geen spijt hebben. Jeroen: “Het is geen makkelijke tijd om iets nieuws te beginnen, maar ik denk dat we met gebouwbeheer precies op het goede moment zijn gekomen. Het is dé manier om te besparen op energie en onderhoudskosten, om installaties optimaal te laten presteren en om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.”