Woonzorgvoorziening Kwadrant Arkemeyde te Soest


Opdrachtgever

's Heeren Loo

Architect

Jorissen Simonetti Architecten te Maarssen

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 4.090 m².

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige, elektrotechnische en transportinstallaties.

Installatiekosten

Elektrotechnische en werktuigkundige installaties: EUR 1.155.000
Domotica: EUR 430.000

Opleverdatum

December 2011

Woonzorgvoorziening Kwadrant Arkemeyde te Soest

Vervangende nieuwbouw van 48 woonzorgvoorzieningen voor licht verstandelijk gehandicapten met multifunctioneel gebouw voor kantoor- en behandelruimtes voor Kwadrant Arkemeyde te Soest.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op