Zorgcentrum Gertrudis te 's-Heerenberg


Opdrachtgever

Stichting Azora

Architect

VBW Architecten te Arnhem

Omvang

Bruto vloeroppervlakte: 9.000 m².

Geadviseerde installaties

Werktuigkundige, elektrotechnische en transportinstallaties.

Bijzonderheden

Duurzame opwekking van warmte en koude door middel van gaswarmtepompen. Voor het afgiftesysteem van warmte en koude wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering.

Installatiekosten

Elektrotechnische installaties: EUR 1.000.000
Werktuigkundige installaties: EUR 1.800.000

Opleverdatum

December 2013

Zorgcentrum Gertrudis te 's-Heerenberg<

Nieuwbouw van 30 zorgappartementen voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen (AWBZ zwaar) en nieuwbouw voor 36 appartementen voor cliënten met een somatische aandoening of beperking (AWBZ licht). Tevens zullen ruimtes in het kader van de zorginfrastructuur worden opgenomen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op